Pin (chốt định vị trong khuôn ép nhựa và khuôn dập 2)

0967 385 197‬