Pin (chốt định vị trong khuôn ép nhựa và khuôn dập)

0967 385 197‬